Indkaldelse til to GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamling 2020

Der  indkaldes hermed til generalforsamling  tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 i Værum forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen: herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Vedtægtsændringer.
 5. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttes med kaffe. Efter pausen fortsættes med generalforsamlingen for 2021


Generalforsamling 2021

Der  indkaldes hermed til generalforsamling  tirsdag den 26. oktober 2021  i Værum forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen: herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Vedtægtsændringer.
 5. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.


Drift og administration:

Drift af værket og afregning af varmeforbrug m.m. administreres af Langå Varmeværk.

 

Ved drift forstyrrelser kontaktes varmemester på:

Vagttelefon: 8646 1292

 

Varmeregnskab, flytte opgørelse, ændring af aconto, etc. kontakt:

Administrationen: 8646 2044

Kontortid:

Mandag – Fredag: 9.00-12.00

Email: info@langaafjernvarme.dk 


Spørgsmål og svar 2021: 

Sådan får du fjernvarme:

Uddybning af prisstigningen i 2021:

De nye priser for 2021-2022: 

Information om grøn fjernvarme. 

Milliontilskud sætter turbo på grøn fjernvarme.