GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes

torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.30

i Jebjerg forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 5. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Drift og administration:

Drift af værket og afregning af varmeforbrug m.m. administreres af Langå Varmeværk.

Ved drift forstyrrelser kontaktes varmemester på:

Vagttelefon: 8646 1292

 

Varmeregnskab, flytte opgørelse, ændring af aconto, etc. kontakt:

Administrationen: 8646 2044

Kontortid:

Mandag – Fredag:     9.00-12.00

Email: info@langaafjernvarme.dk 


Fakta om varmeprisen

Varmeprisen 2017:

Gennemsnitspriser jf. Energitilsynet 2017  pris   Forbrug
Værum Ørum  kr.   10.750  18,1 MWh
Træpillefyr  kr.     9.020   4.100 kg
Nyt naturgasfyr  kr.   16.150   1.700 m3
Nyt oliefyr  kr.   21.275   1.850 liter
Gammelt oliefyr  kr.   27.600   2.400 liter
http://sparenergi.dk/forbruger/varme/dit-varmeforbrug

OBS. Der er ved prissammenligningen ikke taget højde for etableringsomkostninger og skorstensfejer.


Sådan beregner du din fjernvarmepris:

Prisen består af : Abonnementsbidrag pr. måler + m2 pris. + Forbrug.

1) Abonnementsbidrag pr. måler i 2018/19        1250 kr.

2) pris pr m2.

0-100, (100×3,75)     =      375 kr.

100-130, (30×2,50)   =        75 kr.

131-180, (49×1,88)   =   92,12 kr.

181-200, (19×1,25)   =   23,75 kr.

Ved huse større end 199 m2  bliver prisen      565,87 kr.


 

For at kunne beregne prisen skal du kigge på dit nuværende forbrug og regne det om til Mwh.

Gennemsnitshuset bruger 18,1 Mwh varme, hvilket svarer til 2400 kubikmeter gas om året, eller 2400 liter olie om året. men det afhænger af fyrets virkningsgrad, og har du et fyr af ældre dato, så bruger du formentlig 2700 kubikmeter gas eller 2900 liter olie, til at lave samme varme.

Du skal også bruge dine m2, dem finder du på din BBR.

 

Eks.:

Er dit hus på 130 m2 er prisen:

 1. Abonnement                            1250 kr.
 2. m2 pris   375 + 75 =                  450 kr.

I alt uden forbrug                           1700 kr.

 

Herefter betaler du 593,75 kr. for hver Mwh du forbruger.

Standardhuset som er på 130 m2 forbruger ca 18,1 Mw eller for 10.746,88 kr. + 1700 kr. = 12.446,88 kr/ år

Er dit hus bedre isoleret er prisen derfor også lavere.


Spørgsmål/svar katalog: 

Sådan får du fjernvarme:

De nye priser for 2019-2020: 

Milliontilskud sætter turbo på grøn fjernvarme.

Information om fjernvarme.