GENERALFORSAMLING 2023

Ordinær generalforsamling afholdes

mandag den 23. oktober kl. 19.00

i Jebjerg forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  5. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Drift og administration.

Drift af værket og afregning af varmeforbrug m.m. administreres af Langå Varmeværk.

Ved drift forstyrrelser kontaktes varmemester på:

Vagttelefon: 8646 1292


Varmeregnskab, flytte opgørelse, ændring af aconto, etc. kontakt:

Administrationen: 8646 2044

Kontortid:

Mandag – Fredag: 9.00-12.00

Email: info@langaafjernvarme.dk 

Udenfor kontorets åbningstid eller ved ferielukning, prøv vores selvbetjening.


Selvbetjening, forbrug og overblik.

Sådan får du fjernvarme.

Spørgsmål og svar 2023. 

De nye priser for 2023-2024. 

Vi er nu færdig med vores byggeri på Hammelvej.
og
holder  åbent hus lørdag den 7. oktober fra kl. 10-14.

Sådan undersøger du om dit fjernvarmeanlæg er utæt.

Se her om du kan få hjælp til din varmeregning. 

Information om grøn fjernvarme. 

Milliontilskud sætter turbo på grøn fjernvarme.